Chất xử lý nước sinh hoạt và nước thải C1, C2

Mô tả:

 • C1. Dạng bột, từ khoáng chất thiên nhiên, tạo lien kết tricacbonat – canxi – natri – polisilicatcanxi – hydroxyd.
 • C2. Dạng bột, đi từ hợp chất thiên nhiên, là hỗn hợp keo tụ polyacrylamid, polyalumiclorid và alumin sulfat.

Công dụng:

 • C1 làm cho các chất đang hoà tan trong nước như ion kim loại nặng, chất hữu cơ mạch vòng, các chất độc…kết tủa.
 • C2 làm cho các chất không hoà tan và đang còn lơ lửng trong nước thành dạng keo tụ và lắng xuống đáy, đồng thời đưa pH về trung tính.
 • C1 kết hợp với C2: Tạo lien kết trao đổi ion trực tiếp trong nước.

Phạm vi ứng dụng

 • C1, C2 làm sạch nước sông, hồ ao, nước giếng bị nhiễm phèn kim loại, thạch tín (Asenic)…thành nước sinh hoạt đạt chất lượng theo TCVN.
 • C1, C2 xử lý nước cống rãnh, nước thải chăn nuôi,nước thải từ các nhà máy: cao su, hoá chất, bia, giấy … thành nước thải loại B đến loại A.
 • C1, C2 làm sạch nước nuôi tôm,cá, gia súc, gia cầm, nước tưới cây kiểng, hoa phong lan…

Phối hợp:

 • C1, C2 kết hợp với PAC xử lý nước thải nhà máy giấy đạt hiệu quả cao.
 • C1 kết hợp với vật liệu hút dầu OWS xử lý hiệu quả nước thải từ nhà máy sơn.
 • C1 kết hợp với C2 xử lý các chất hữu cơ mạch vòng, các kim loại, khử COD, BOD, TSS, Chorme IV, III nên có thể áp dụng cho đa ngành nghề:
 • Nước thải khu công nghiệp
 • Nhà máy hoá chất
 • Nhà máy cao su
 • Nhà máy thuộc da
 • Nhà máy chế biến thực phẩm
 • Nhà máy in bao bì
 • Nước thải rửa xe, máy móc
 • Nhà máy sơn keo…

Hiệu suất xử lý:

 • Xử lý COD: 50 – 85%
 • Thời gian phản ứng: gần như tức thời
 • Khả năng khử màu: 50-80%
 • Thời gian lắng: 10-30’
 • Làm tăng hiệu suất xử lý vi sinh
 • Lượng bùn ít
 • Giảm chi phí vận hành

Kết quả xét nghiệm của Viện KTNĐ và BVMT

Kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Tp Hồ Chí Minh

Hỗ trợ trực tuyến

Mr. Tuấn
0909 688 689
My status My status